vizesi yüksek olan dersten kalmak

kadere bak

vizesi yüksek olan dersten kalmak

vizesi yüksek olan dersten kalmak başlığına caps yükle

yükle