bayraklarının ütüsü bile yok

bayraklarının ütüsü bile yok

bayraklarının ütüsü bile yok başlığına caps yükle

yükle