inci caps ve sözlüğün ahvali ve şeraiti

Malumunuz iki platformunda muvaffakiyeti son aylarda yeis ile izlenmekte ve garabete doğru ilerlemektedir. Platformun içtimai sorunlarını çözmek için uğraşan herhangi bir umum yoktur. Hülasa bu durum izaha muhtaçtır